Sản Phẩm Bán

Hiển thị 10–18 của 23 kết quả

 • Giá chưa VAT: 20 tỷ
 • Loại hình: 3 tầng không có nội thất
 • Diện tích đất : 200 m2
 • Vay 80 %: 17.728 tỷ.
 • Ân hạn gốc và lãi suất: Tháng 5/2023.

 • Giá chưa VAT: 3,7 tỷ
 • Phòng ngủ: 2 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 67,8 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 708 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 5 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 947 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 3,6 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 695 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 5,1 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 977 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 4,9 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 941 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 4,8 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 914 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 4,5 tỷ
 • Phòng ngủ: 3 Phòng Ngủ Góc 2WC
 • Diện tích Tim Tường : 91,2 m2
 • Thanh toán nhận nhà 15%: 853 triệu.
 • Thời gian hỗ trợ lãi: 39 tháng.

 • Giá chưa VAT: 3,6 tỉ
 • Loại hình: 2 PN- 2WC
 • Thanh toán nhận nhà 15%
 • Thời gian hỗ trợ lãi 39 tháng
 • Tình trạng: Chủ đầu tư đang chào bán

0941.792.923